ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ตารางแสดงวงเงิน สัญญาจ้าง/ซื้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุ่มือสำหรับประชาชน รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน ข่าวรับสมัครงาน ประชาคมอาเซียน เกร็ดความรู้
 สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563       ตารางแสดงวงเงินซื้อวัสดุสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่พัก บ้านแสงอรุณ หมู่ 14       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระดับเก็บกักน้ำหนองคำยาว บ้านคำอาฮวน หมู่ 15       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำเทศบาลตำบลคำอาฮวน (อาคาร 1)       มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบวาตภัยบ้านโคกสูงน้อย หมู่ที่ 8       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้้อวัสดุสำนักงาน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและอุปกรณ์รณรงค์ขับขี่ปลออดภัย     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       งานสภา
       บริการประชาชน
       E - Service
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  6
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  10,350
  เยี่ยมชมปีนี้ :  95,885
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  662,470
  IP :  3.237.43.68
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ตารางแสดงวงเงิน  ค้นหาข่าว :
ตารางแสดงวงเงิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมืองบ่า หมู่ที่ 16 สายข้าง ศพด. บ้านเหมืองบ่า 
ตารางแสดงวงเงิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหมืองบ่า หมู่ที่ 2 สายบ้านนางสา ถึง บ้านนายหรรษา 
ตารางแสดงวงเงิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 11 สายหน้าวัดหนองแต้ 
ตารางแสดงวงเงิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณ หมู่ที่14 สายคุ้มนาพาโชค 
ตารางแสดงวงเงิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 ถนนภายในหมู่บ้าน 
ตารางแสดงวงเงิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำอาฮวน หมู่ที่ 15 สายวัดป่าอรัญญวาสี ถึง ศูนย์โค 
ตารางแสดงวงเงิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโแสงอรุณ หมู่ที่ 14 สายคุ้มนาพาโชค 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 สายคุ้มนากุดกอย 
ตารางแสดงวงเงินงยประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างบ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 12สายแยกวัดภูศรีแก้ว 
ตารางแสดงวงเงินงยประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างบ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 12 สาสายทางลัดไปวัดภูฮัง 
ตารางแสดงวงเงินงยประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างบ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 12 สายหนองผักแผ่น 
ตารางแสดงวงเงินงยประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างบ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 12 สายคุ้มบ้านนายปอน พันคูณ 
ตารางแสดงวงเงินงยประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างบ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 12 สายเข้าพื้นที่การเกษตร 
ตารางแสดงวงเงินงยประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างบ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 12 แยกถนน อบจ ถึง แยกลาดยางไปดงเย็น 
ตารางแสดงวงเงินงยประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างบ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9 สายบ้านนายแทน ถึง วัดภูฮังรังษี 
ตารางแสดงวงเงินงยประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 11 สายบ้านผู้ช่วย ถึง หนองสาธารณะ 
ตารางแสดงวงเงินงยประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 11 สายบ้านนายชวน ถ่อแก้ว 
ตารางแสดงวงเงินงยประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 11 สายทุ่งนาคำ ถึง ไปบ้านป่งโพน 
ตารางแสดงวงเงินงยประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 11 สายคุ้มศรีนิล 
ตารางแสดงวงเงินงยประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 11 สายหน้า ตชด234ถึงแยกวัดภูมหาราช 
มีข้อมูลทั้งหมด  115  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/6

1 2 3 4 5 6