ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 13 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมรถบรรทุกขยะ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานห้องสำนักปลัดห้องกองสวัสดิการสังคม       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานสาธารณสุข       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมกั้นห้องสภา       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำหอถังสูงรองรับน้ำม.11       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำอาฮวน       ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่       โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกัน       โครงการ bic cleaning day 63     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       ทบทวนปรับปรุงภารกิจ/ เทศบัญญัติาเรื่องต่างๆ
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  4
  เยี่ยมชมวันนี้ :  167
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  19,210
  เยี่ยมชมปีนี้ :  168,071
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  734,623
  IP :  18.208.202.194
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวกิจกรรม  ค้นหาข่าว :
ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่   
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกัน   
โครงการ bic cleaning day 63   
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคำอาฮวน ออกสุ่มเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ 
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”ประจำปี 2563 
โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลคำอาฮวน 
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) 
ให้ความรู้ การป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 
ต้อนรับคณะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการ 
“จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ “ 
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
รับฟังความคิดเห็นร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 
มอบเงินฌาปนกิจสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล รายนายคำปาย อุดมลาภ บ้านโนนสะอาด 
มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบวาตภัยบ้านโคกสูงน้อย หมู่ที่ 8 
ออกตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาต บ.โคกสูงน้อย ม.8 บ.เหล่าคราม ม.9  
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
ซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2563 
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ทำความสะอาดขยะริมถนนสายอนุรักษ์บำรุง(คำเม็ก-บายพาส) 
มีข้อมูลทั้งหมด  106  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/6

1 2 3 4 5 6