ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว)       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 15 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพากษ์เสียงประกอบวิดิโอพรีเซ็นเทชั่นเทศบาลตำบลคำอาฮวน       การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต้วริมเหล็กบ้านคำเม็ก หมู่ 6 (จากบ้าน สท.สิงห์ โพธิบุตร ไปเส้นป่าช้า)       การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต้วริมเหล็กบ้านคำอาฮวน หมู่ 15(เส้นไปหนองคำยาว คุ้มโนนขี้เหล็ก)       การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต้วริมเหล็กบ้านเหมืองบ่า หมู่ 16(จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปบ้านนายประสิทธิ์ ขันแข็ง)       การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต้วริมเหล็กบ้านคำเขือง หมู่ 3 (จากสามแยกวัดอัมพวัน)       การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต้วริมเหล็กบ้านพรานอ้น หมู่ 4 (จากบ้านนายหมัย ไปนานางล้น)       การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต้วริมเหล็กบ้านเหมืองบ่า หมู่ 2(จากหน้าวัดคำเดือนห้า เข้ามาหมู่บ้าน)       การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต้วริมเหล็กบ้านคำอาฮวน หมู่ 1(คุ้มบางนา)     
  ข้อมูลทั่วไป
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  วิสัยทัศน์
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  ด้านสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ประมวลจริยธรรม
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  สำนัก/กอง
  ผู้บริหาร
  สภา
  สำนักปลัด
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่าง
  กองคลัง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราช
  อำนาจหน้าที่ของอปท.
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดัชนีรวม มาตรา 7
  ดัชนีรวม มาตรา 9
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  มติคณะรัฐมนตรี
  สัญญาอื่นๆ
  เอกสารอื่นๆ
  หนังสือที่เกี่ยวข้อง
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  การบริการชำระภาษี
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  1,670
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,144
  เยี่ยมชมปีนี้ :  6,135
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  457,508
  IP :  18.212.92.235
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกาศเปิดเผยราคากลาง  ค้นหาข่าว :
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.(สายทางบ้านนางสวน ถึงสี่แยกบ้านนางรัตติยา) หมู่ที่ 10docx 
ปร 5 ถนน คสล.ม.10 
ปร 4 ถนน คสล.ม.10 ปี 60 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.(สายหน้าโรงเรียนบ้านโค้งสำราญ) หมู่ที่ 10 
ปร 5 ถนน คสล.ม.10 ( 30 ม.) 
ปร 4 ถนน คสล.ม.10 ( 30 ม.) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.(สายทางบ้านนายจันทรถึงตลาดนัด) หมู่ที่ 9 
ปร 5 ถนน คสล.ม.9 
ปร 4 ถนน คสล.ม.9 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.(สายทางห้าแยกแสงสว่าง) หมู่ที่ 2 
ปร 5 ถนน คสล.ม.2 
ปร 4 ถนน คสล.ม.2 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างอาาคารฌาปนสถาน-หมู่ที่-8-9-12 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างอาาคารฌาปนสถาน-หมู่ที่-1 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำ-คสล.ในหมู่บ้าน-หมู่ที่-3 
ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรทุกน้ำ ปี 60 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปี60 
ปร.5 ถนน คสล. ม.16 เหมืองบ่า ( 215 ม.) 
ปร.4 ถนน คสล. ม.16 เหมืองบ่า ( 215 ม.) 
ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างถนน คสล. ม16 (215 ม.) 
มีข้อมูลทั้งหมด  162  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9