แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562       แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562       แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562       แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561       แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561       แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561       โครงการแสดงผลงานหนูน้อย       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศบาลสงกรานต์       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกพิมพ์       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม กาแฟ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล     
  ข้อมูลทั่วไป
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  วิสัยทัศน์
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  ด้านสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ประมวลจริยธรรม
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  สำนัก/กอง
  ผู้บริหาร
  สภา
  สำนักปลัด
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่าง
  กองคลัง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราช
  อำนาจหน้าที่ของอปท.
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดัชนีรวม มาตรา 7
  ดัชนีรวม มาตรา 9
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  มติคณะรัฐมนตรี
  สัญญาอื่นๆ
  เอกสารอื่นๆ
  หนังสือที่เกี่ยวข้อง
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  การบริการชำระภาษี
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  36
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,379
  เยี่ยมชมปีนี้ :  34,077
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  485,450
  IP :  54.82.119.116
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกาศเปิดเผยราคากลาง  ค้นหาข่าว :
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.(สายทางหลังโรงเรียนบ้านเหล่าคราม) หมู่ที่ 12 docx 
ปร 5 ถนน คสล.ม.12 
ปร 4 ถนน คสล.ม.12 
ตารางแสดวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.(สายทางต่อจากถนน คสล.เดิมถึงบ้านนายสุริยะ) หมู่ที่ 11 
ปร 5 ถนน คสล.ม.11 
ปร 4 ถนน คสล.ม.11 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.(สายทางบ้านนางสวน ถึงสี่แยกบ้านนางรัตติยา) หมู่ที่ 10docx 
ปร 5 ถนน คสล.ม.10 
ปร 4 ถนน คสล.ม.10 ปี 60 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.(สายหน้าโรงเรียนบ้านโค้งสำราญ) หมู่ที่ 10 
ปร 5 ถนน คสล.ม.10 ( 30 ม.) 
ปร 4 ถนน คสล.ม.10 ( 30 ม.) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.(สายทางบ้านนายจันทรถึงตลาดนัด) หมู่ที่ 9 
ปร 5 ถนน คสล.ม.9 
ปร 4 ถนน คสล.ม.9 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.(สายทางห้าแยกแสงสว่าง) หมู่ที่ 2 
ปร 5 ถนน คสล.ม.2 
ปร 4 ถนน คสล.ม.2 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างอาาคารฌาปนสถาน-หมู่ที่-8-9-12 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างอาาคารฌาปนสถาน-หมู่ที่-1 
มีข้อมูลทั้งหมด  168  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9