แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่า web hosting พร้อมจด Domain ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562       ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้ายจำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่าง อาหารกลางวัน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม       ประกาศ เทศบาลตำบลคำอาฮวนเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน : 11)        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน       ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน       กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐       กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐     
  ข้อมูลพื้นฐาน
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข้อมูลประชากร
  ด้านสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  นโยบายของผู้บริหาร
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  สำนัก/กอง
  ผู้บริหาร
  สภา
  สำนักปลัด
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่าง
  กองคลัง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราช
  อำนาจหน้าที่ของอปท.
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดัชนีรวม มาตรา 7
  ดัชนีรวม มาตรา 9
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  มติคณะรัฐมนตรี
  สัญญาอื่นๆ
  เอกสารอื่นๆ
  หนังสือที่เกี่ยวข้อง
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  การบริการชำระภาษี
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  196
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,283
  เยี่ยมชมปีนี้ :  109,902
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  437,528
  IP :  54.162.166.76
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 เงินงบประมาณและราคากลางงานก่อสร้าง  ค้นหาข่าว :
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างหอถังสูงและระบบท่อจ่ายน้ำประปา) หมู่ที่ 13 
ปร 5 งานขยายเขตประปา (ภูน้อย) 
ปร 4 งานขยายเขตประปา (ภูน้อย) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.(สายทางคุ้มพรทิพย์) หมู่ที่ 15 
ปร 5 ถนน คสล.ม.15 
ปร 4 ถนน คสล.ม.15 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.(สายทางหลังโรงเรียนบ้านเหล่าคราม) หมู่ที่ 12 docx 
ปร 5 ถนน คสล.ม.12 
ปร 4 ถนน คสล.ม.12 
ตารางแสดวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.(สายทางต่อจากถนน คสล.เดิมถึงบ้านนายสุริยะ) หมู่ที่ 11 
ปร 5 ถนน คสล.ม.11 
ปร 4 ถนน คสล.ม.11 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.(สายทางบ้านนางสวน ถึงสี่แยกบ้านนางรัตติยา) หมู่ที่ 10docx 
ปร 5 ถนน คสล.ม.10 
ปร 4 ถนน คสล.ม.10 ปี 60 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.(สายหน้าโรงเรียนบ้านโค้งสำราญ) หมู่ที่ 10 
ปร 5 ถนน คสล.ม.10 ( 30 ม.) 
ปร 4 ถนน คสล.ม.10 ( 30 ม.) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.(สายทางบ้านนายจันทรถึงตลาดนัด) หมู่ที่ 9 
ปร 5 ถนน คสล.ม.9 
มีข้อมูลทั้งหมด  154  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/8

1 2 3 4 5 6 7 8