ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายโทรศัพท์ พร้อมติดตั้งโทรศัพท์       ประกาศราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ       รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน2ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 คัน       ประกาศเรื่องการเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1คัน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 2 รายการ     
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ด้านสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  นโยบายของผู้บริหาร
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  สำนัก/กอง
  ผู้บริหาร
  สภา
  สำนักปลัด
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่าง
  กองคลัง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
  โครงสร้างส่วนราชการกองคลัง
  โครงสร้างส่วนราชการกองช่าง
  โครงสร้างส่วนราชการกองวิชาการและแผนงาน
  โครงสร้างส่วนราชการกองสวัสดิการสังคม
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดัชนีรวม มาตรา 7
  ดัชนีรวม มาตรา 9
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  มติคณะรัฐมนตรี
  สัญญาอื่นๆ
  เอกสารอื่นๆ
  หนังสือที่เกี่ยวข้อง
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  การบริการชำระภาษี
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  356
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  11,305
  เยี่ยมชมปีนี้ :  93,949
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  421,575
  IP :  54.80.58.121
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 เงินงบประมาณและราคากลางงานก่อสร้าง  ค้นหาข่าว :
ปร 5 งานขยายเขตประปา (ภูน้อย) 
ปร 4 งานขยายเขตประปา (ภูน้อย) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.(สายทางคุ้มพรทิพย์) หมู่ที่ 15 
ปร 5 ถนน คสล.ม.15 
ปร 4 ถนน คสล.ม.15 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.(สายทางหลังโรงเรียนบ้านเหล่าคราม) หมู่ที่ 12 docx 
ปร 5 ถนน คสล.ม.12 
ปร 4 ถนน คสล.ม.12 
ตารางแสดวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.(สายทางต่อจากถนน คสล.เดิมถึงบ้านนายสุริยะ) หมู่ที่ 11 
ปร 5 ถนน คสล.ม.11 
ปร 4 ถนน คสล.ม.11 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.(สายทางบ้านนางสวน ถึงสี่แยกบ้านนางรัตติยา) หมู่ที่ 10docx 
ปร 5 ถนน คสล.ม.10 
ปร 4 ถนน คสล.ม.10 ปี 60 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.(สายหน้าโรงเรียนบ้านโค้งสำราญ) หมู่ที่ 10 
ปร 5 ถนน คสล.ม.10 ( 30 ม.) 
ปร 4 ถนน คสล.ม.10 ( 30 ม.) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.(สายทางบ้านนายจันทรถึงตลาดนัด) หมู่ที่ 9 
ปร 5 ถนน คสล.ม.9 
ปร 4 ถนน คสล.ม.9 
มีข้อมูลทั้งหมด  153  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/8

1 2 3 4 5 6 7 8