รายละเอียดข้อมูลบุคลากร เทศบาลตำบลคำอาฮวน
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นายธรรมนูญ เข็มพรหยิบ
ตำแหน่ง (Position):   เลขานุการนายกเทศมนตรี
ประเภทสายงาน (Line):   ผู้บริหาร
การศึกษา (Education) : -ปริญญาตรี


อีเมล์ (E-mail) : -


เบอร์โทร (Telephone) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -