ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ตารางแสดงวงเงิน สัญญาจ้าง/ซื้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุ่มือสำหรับประชาชน รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน ข่าวรับสมัครงาน ประชาคมอาเซียน เกร็ดความรู้
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้น จำนวน 2 รายการ       ประกาศชนะการเสนอราคาซ่อมพร้อมเปลี่ยนจอคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก       สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563       ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์บ้านโค้งสำราญ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 31 วันทำการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสะอาด หมู่ 7 (สายทางไปหลังรร.บ้านเหล่าคราม)       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคำเขือง หมู่ 3 (สายวังทางหลวง)     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  98
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  9,284
  เยี่ยมชมปีนี้ :  58,675
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  625,260
  IP :  3.226.76.216
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   บุคลากร เทศบาลตำบลคำอาฮวน
นางสาวรัศมี ศรีวิชา
  ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอัมพวัน
นางสาวยุวลี ชาธิพา
  ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น
นางธนัญญา ชาธิพา
  ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น
นางพาลี ไชยายงค์
  ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด
นางภคมน ภัคธนาดิษกุล
  ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด
นางชุฎาภรณ์ ผุยคำสิงห์
  ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง
นางพยอม รุ่งโรจน์
  ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าคราม
นางวันทอง จำปา
  ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งสำราญ
นางสาวปิยาภรณ์ สุภาศรี
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นางสาวศุภวรรณ แสนโคตร
  ผู้ช่วยธุรการ
มีข้อมูลทั้งหมด  61  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/7

1 2 3 4 5 6 7