การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์จำนวน 13 รายการ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าครามหมู่12ซอยบ้านยายปอน พันคูณ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่14คุ้มนาพาโชค       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่11สายทางหน้าวัดหนองแต้       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรานอ้นหมู่4 ป่าช้าถึงชุมชนหนองบัว       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงมันหมู่5 บ้านนางเนินถึงสามแยกคำเขือง       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำอาฮวนหมู่1คำอาฮวนคำเม็ก       สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  189
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  7,795
  เยี่ยมชมปีนี้ :  7,795
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  797,589
  IP :  3.239.40.250
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ร่วมด้วยช่วยกัน สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
 หมวด :  กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   วันที่ :  20-06-2562
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  โดยเทศบาลตำบลคำอาฮวนดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาฐานที่ 3  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน  หน่วยงานในพื้นที่  โดยใช้วัสดุเหลือใช้  วัสดุที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  ด้วยความร่วมแรงร่วมใจทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี