การปรับเบี้ยความพิการ       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563       ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฌาปณสถานบ้านหนองแต้หมู่ 11        ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฌาปณสถานบ้านโนนสะอาดหมู่ 7       รายการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง       ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่4       การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี2564       เวทีจัดการความรู้ “สุขภาวะชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ท้องถิ่นน่าอยู่“     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  342
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  16,116
  เยี่ยมชมปีนี้ :  191,969
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  758,515
  IP :  34.201.9.19
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ร่วมด้วยช่วยกัน สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
 หมวด :  กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   วันที่ :  20-06-2562
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  โดยเทศบาลตำบลคำอาฮวนดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาฐานที่ 3  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน  หน่วยงานในพื้นที่  โดยใช้วัสดุเหลือใช้  วัสดุที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  ด้วยความร่วมแรงร่วมใจทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี