ประกาศผู้ชนะการเสอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมการใช้กูเกิ้ลแอปส์ฯ       ประกาศผู้ชนะการเสอราคาซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว       ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ-ชนิดติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง       ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งโครงการปลูกป่าฯเพื่อลดภาวะโลกร้อน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระ จำนวน 2 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน-อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 รายการ     
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  ข้อมูลการติดต่อ
  เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  คู่มือ
  ระบบฐานข้อมูล Back Office
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ประมวลจริยธรรม
  ผลการประเมิน LPA
  ผลการสำรวจความพึงพอใจ
  การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  รายงานการประเมินตนเอง SAR
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  งานสภา
  รายงานการประชุม
  บริการประชาชน
  ช่องทางติดต่อสอบถาม
  แจ้งบริการเก็บขยะ
  แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
  ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตางๆ
  สถิติการให้บริการ
  ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  119
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  9,933
  เยี่ยมชมปีนี้ :  91,252
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  881,033
  IP :  3.233.219.62
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”ประจำปี 2563
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  26-08-2563
25/08/63 เทศบาลตำบลคำอาฮวน โดยงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”ประจำปี 2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ทต.ผึ่งแดด โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครูจากโรงเรียนในเขตตำบลคำอาฮวน ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนที่สนใจเข้าร่วม