ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะ-ทะเบียน 80 6601 จำนวน 4 ชุด       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถกู้ชีพ ทะเบียน นข 715       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแก้ไขพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ HP Laser Jet       การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์จำนวน 13 รายการ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าครามหมู่12ซอยบ้านยายปอน พันคูณ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่14คุ้มนาพาโชค       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่11สายทางหน้าวัดหนองแต้       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรานอ้นหมู่4 ป่าช้าถึงชุมชนหนองบัว     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  99
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  11,139
  เยี่ยมชมปีนี้ :  11,138
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  800,932
  IP :  3.239.109.55
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2563
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  28-05-2563
26 พ.ค.2563 งานป้องกันเทศบาลตำบลคำอาฮวน เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยจากไฟไหม้บ่อกำจัดขยะเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง ทม.มุกดาหาร ทต.คำอาฮวน ทต.มุก ทต.บางทรายใหญ่