ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ตารางแสดงวงเงิน สัญญาจ้าง/ซื้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุ่มือสำหรับประชาชน รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน ข่าวรับสมัครงาน ประชาคมอาเซียน เกร็ดความรู้
 สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563       ตารางแสดงวงเงินซื้อวัสดุสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่พัก บ้านแสงอรุณ หมู่ 14       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระดับเก็บกักน้ำหนองคำยาว บ้านคำอาฮวน หมู่ 15       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำเทศบาลตำบลคำอาฮวน (อาคาร 1)       มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบวาตภัยบ้านโคกสูงน้อย หมู่ที่ 8       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้้อวัสดุสำนักงาน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและอุปกรณ์รณรงค์ขับขี่ปลออดภัย     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       งานสภา
       บริการประชาชน
       E - Service
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  52
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  10,396
  เยี่ยมชมปีนี้ :  95,931
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  662,516
  IP :  3.237.43.68
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้พิการ
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  01-11-2562
อำเภอเมืองมุกดาหาร - วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร โดยนายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้สำนักทะเบียนอำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค ๔ สาขาจังหวัดมุกดาหาร และเทศบาลตำบลคำอาฮวน ดำเนินการออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ให้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมทั้งให้บริการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว ในเขตพื้นที่ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๕ ราย