การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์จำนวน 13 รายการ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าครามหมู่12ซอยบ้านยายปอน พันคูณ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่14คุ้มนาพาโชค       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่11สายทางหน้าวัดหนองแต้       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรานอ้นหมู่4 ป่าช้าถึงชุมชนหนองบัว       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงมันหมู่5 บ้านนางเนินถึงสามแยกคำเขือง       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำอาฮวนหมู่1คำอาฮวนคำเม็ก       สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  168
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  7,774
  เยี่ยมชมปีนี้ :  7,774
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  797,568
  IP :  3.239.40.250
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
  ประเภท : รายงานการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี  ค้นหา :
    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
     รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563
     ประกาศเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวนปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม2562-เดือนกันยายน2563)
     รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2562
     ประกาศเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2562
     รายงานติดตามและประเมินแผน 4 ปี รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
     ประกาศรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
     รายงานติดตามแผนปี2560 (ส่วนที่4,5 )
     รายงานติดตามแผนปี60
     ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
มีข้อมูลทั้งหมด  9  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1