การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์จำนวน 13 รายการ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าครามหมู่12ซอยบ้านยายปอน พันคูณ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่14คุ้มนาพาโชค       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่11สายทางหน้าวัดหนองแต้       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรานอ้นหมู่4 ป่าช้าถึงชุมชนหนองบัว       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงมันหมู่5 บ้านนางเนินถึงสามแยกคำเขือง       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำอาฮวนหมู่1คำอาฮวนคำเม็ก       สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  206
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  7,812
  เยี่ยมชมปีนี้ :  7,812
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  797,606
  IP :  3.239.40.250
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
  ประเภท : แผนพัฒนาท้องถิ่น  ค้นหา :
    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2ปี2563
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
     ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1ปี2563
     แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่1ปี2563)
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
     ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน-ประกาศใช้แผน 4 ปี แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2
     ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน-ประกาศใช้แผน 4 ปี แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
     แผนพัฒนา4ปี ส่วนที่5 ปี2561-2564
     แผนพัฒนา4ปี ส่วนที่4 ปี2561-2564
     แผนพัฒนา4ปี ส่วนที่3.3 ปี2561-2564
     แผนพัฒนา4ปี ส่วนที่3 ปี2561-2564
     แผนพัฒนา4ปี ส่วนที่2 ปี2561-2564
     แผนพัฒนา4ปี ส่วนที่1 ปี2561-2564
     ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
     แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
     แผนพัฒนาสามปี 2559-2561ส่วนที่3
     แผนพัฒนาสามปี 2559-2561ส่วนที่2
     แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
มีข้อมูลทั้งหมด  23  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2