ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ตารางแสดงวงเงิน สัญญาจ้าง/ซื้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุ่มือสำหรับประชาชน รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน ข่าวรับสมัครงาน ประชาคมอาเซียน เกร็ดความรู้
 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบวาตภัยบ้านโคกสูงน้อย หมู่ที่ 8       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้้อวัสดุสำนักงาน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและอุปกรณ์รณรงค์ขับขี่ปลออดภัย       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคำเม็ก หมู่6       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน       ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด้กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ ตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 covid     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       งานสภา
       บริการประชาชน
       E - Service
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  361
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  8,106
  เยี่ยมชมปีนี้ :  93,641
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  660,226
  IP :  34.204.191.145
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบวาตภัยบ้านโคกสูงน้อย หมู่ที่ 8 (เข้าชม : 2) 
 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (เข้าชม : 19) 
 ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะเดือน ม.ย.63 (เข้าชม : 27) 
 ซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2563 (เข้าชม : 47) 
 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (เข้าชม : 15) 
 ทำความสะอาดขยะริมถนนสายอนุรักษ์บำรุง(คำเม็ก-บายพาส) (เข้าชม : 53) 
 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง (เข้าชม : 117) 
 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช (เข้าชม : 133) 
 หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต (เข้าชม : 139) 
 big cleaning day (เข้าชม : 122) 
 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (เข้าชม : 119) 
 ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย (เข้าชม : 109) 
 วันเด็กแห่งชาติ 2563 (เข้าชม : 161) 
 ทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้พิการ (เข้าชม : 235) 
 วิ่งสร้างสุข (เข้าชม : 207) 
 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน คำอาฮวนคัพ ครั้งที 6 (เข้าชม : 227) 
 เทศบาลตำบลคำอาฮวน งานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม มอบถังสาธิตการคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน (เข้าชม : 313) 
 โครงการป้องกันโรคไข้เลือกออก (เข้าชม : 255) 
 วันเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (เข้าชม : 276) 
 ซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย  (เข้าชม : 210) 
มีข้อมูลทั้งหมด  150  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/8

1 2 3 4 5 6 7 8