สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563       ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฌาปณสถานบ้านหนองแต้หมู่ 11        ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฌาปณสถานบ้านโนนสะอาดหมู่ 7       รายการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง       ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่4       การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี2564       เวทีจัดการความรู้ “สุขภาวะชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ท้องถิ่นน่าอยู่“       ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างฌาปนสถานบ้านโนนสะอาดหมู่ 11     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       ทบทวนปรับปรุงภารกิจ/ เทศบัญญัติาเรื่องต่างๆ
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  155
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  13,909
  เยี่ยมชมปีนี้ :  189,762
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  756,308
  IP :  18.232.146.112
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เข้าชม : 5) 
 เวทีจัดการความรู้ “สุขภาวะชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ท้องถิ่นน่าอยู่“ (เข้าชม : 12) 
 ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ (เข้าชม : 37) 
 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกัน (เข้าชม : 40) 
 โครงการ bic cleaning day 63 (เข้าชม : 35) 
 ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน (เข้าชม : 44) 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคำอาฮวน ออกสุ่มเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ (เข้าชม : 49) 
 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”ประจำปี 2563 (เข้าชม : 58) 
 โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เข้าชม : 46) 
 โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลคำอาฮวน (เข้าชม : 38) 
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) (เข้าชม : 38) 
 ให้ความรู้ การป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก (เข้าชม : 39) 
  “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ “ (เข้าชม : 34) 
 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (เข้าชม : 39) 
 รับฟังความคิดเห็นร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก (เข้าชม : 40) 
 ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริต (เข้าชม : 84) 
 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบวาตภัยบ้านโคกสูงน้อย หมู่ที่ 8 (เข้าชม : 89) 
 ออกตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาต บ.โคกสูงน้อย ม.8 บ.เหล่าคราม ม.9  (เข้าชม : 53) 
 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (เข้าชม : 91) 
 ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะเดือน ม.ย.63 (เข้าชม : 92) 
มีข้อมูลทั้งหมด  125  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/7

1 2 3 4 5 6 7