ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ตารางแสดงวงเงิน สัญญาจ้าง/ซื้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี การเผยแพร่กิจกรรมการป้องกันการทุจริต กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน ข่าวรับสมัครงาน ประชาคมอาเซียน เกร็ดความรู้
 ประกาศผู้ชนะการเสรอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคำอาฮวนงวดเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2563       ประกาศผูลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ( เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563 )       ประกาศผูลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ( มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563 )       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ภายในบริเวณห้องกองคลัง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 บีทียู แบบติดผนังจำนวน 1เครื่อง       ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริต       มอบเงินฌาปนกิจสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล รายนายคำปาย อุดมลาภ บ้านโนนสะอาด       ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง       สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       ทบทวนปรับปรุงภารกิจ/ เทศบัญญัติาเรื่องต่างๆ
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  4
  เยี่ยมชมวันนี้ :  1,105
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,557
  เยี่ยมชมปีนี้ :  118,751
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  685,331
  IP :  54.236.59.154
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริต (เข้าชม : 18) 
 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบวาตภัยบ้านโคกสูงน้อย หมู่ที่ 8 (เข้าชม : 30) 
 ออกตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาต บ.โคกสูงน้อย ม.8 บ.เหล่าคราม ม.9  (เข้าชม : 14) 
 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (เข้าชม : 42) 
 ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะเดือน ม.ย.63 (เข้าชม : 44) 
 ซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2563 (เข้าชม : 66) 
 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (เข้าชม : 37) 
 ทำความสะอาดขยะริมถนนสายอนุรักษ์บำรุง(คำเม็ก-บายพาส) (เข้าชม : 73) 
 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง (เข้าชม : 134) 
 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช (เข้าชม : 149) 
 หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต (เข้าชม : 161) 
 big cleaning day (เข้าชม : 140) 
 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (เข้าชม : 139) 
 ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย (เข้าชม : 124) 
 วันเด็กแห่งชาติ 2563 (เข้าชม : 178) 
 ทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้พิการ (เข้าชม : 251) 
 วิ่งสร้างสุข (เข้าชม : 220) 
 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน คำอาฮวนคัพ ครั้งที 6 (เข้าชม : 245) 
 เทศบาลตำบลคำอาฮวน งานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม มอบถังสาธิตการคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน (เข้าชม : 332) 
 โครงการป้องกันโรคไข้เลือกออก (เข้าชม : 271) 
มีข้อมูลทั้งหมด  152  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/8

1 2 3 4 5 6 7 8