ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะ-ทะเบียน 80 6601 จำนวน 4 ชุด       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถกู้ชีพ ทะเบียน นข 715       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแก้ไขพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ HP Laser Jet       การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์จำนวน 13 รายการ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าครามหมู่12ซอยบ้านยายปอน พันคูณ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่14คุ้มนาพาโชค       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่11สายทางหน้าวัดหนองแต้       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรานอ้นหมู่4 ป่าช้าถึงชุมชนหนองบัว     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  378
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  10,995
  เยี่ยมชมปีนี้ :  10,994
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  800,788
  IP :  18.215.185.97
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 จุดตรวจปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ (เข้าชม : 42) 
 การปรับเบี้ยความพิการ (เข้าชม : 185) 
 ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เข้าชม : 104) 
 เวทีจัดการความรู้ “สุขภาวะชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ท้องถิ่นน่าอยู่“ (เข้าชม : 108) 
 ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ (เข้าชม : 177) 
 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกัน (เข้าชม : 125) 
 โครงการ bic cleaning day 63 (เข้าชม : 158) 
 ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน (เข้าชม : 130) 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคำอาฮวน ออกสุ่มเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ (เข้าชม : 186) 
 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”ประจำปี 2563 (เข้าชม : 121) 
 โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เข้าชม : 101) 
 โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลคำอาฮวน (เข้าชม : 98) 
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) (เข้าชม : 95) 
 ให้ความรู้ การป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก (เข้าชม : 97) 
  “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ “ (เข้าชม : 90) 
 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (เข้าชม : 101) 
 รับฟังความคิดเห็นร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก (เข้าชม : 95) 
 ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริต (เข้าชม : 249) 
 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบวาตภัยบ้านโคกสูงน้อย หมู่ที่ 8 (เข้าชม : 153) 
 ออกตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาต บ.โคกสูงน้อย ม.8 บ.เหล่าคราม ม.9  (เข้าชม : 102) 
มีข้อมูลทั้งหมด  127  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/7

1 2 3 4 5 6 7