สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563       ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฌาปณสถานบ้านหนองแต้หมู่ 11        ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฌาปณสถานบ้านโนนสะอาดหมู่ 7       รายการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง       ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่4       การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี2564       เวทีจัดการความรู้ “สุขภาวะชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ท้องถิ่นน่าอยู่“       ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างฌาปนสถานบ้านโนนสะอาดหมู่ 11     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       ทบทวนปรับปรุงภารกิจ/ เทศบัญญัติาเรื่องต่างๆ
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  136
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  13,890
  เยี่ยมชมปีนี้ :  189,743
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  756,289
  IP :  18.232.146.112
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ2565  (อ่าน : 14)
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ2565 ...
ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2563  (อ่าน : 17)
ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2563 ...
สิทธิประโยชน์ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  (อ่าน : 31)
สิทธิประโยชน์ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ...
ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน  (อ่าน : 44)
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาโดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ...
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน  (อ่าน : 13)
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน ...
ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2563  (อ่าน : 31)
ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2563 ...
 
  ข่าวกิจกรรม
ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน : 5)
ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ...
เวทีจัดการความรู้ “สุขภาวะชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ท้องถิ่นน่าอยู่“  (อ่าน : 12)
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ร่วมเวทีจัดการความรู้ “สุขภาวะชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ท้องถิ่นน่าอยู่“ พร้อมลงนาม MOU เป็นเครือข่าย ศูนย์จัดการเครื ...
ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่  (อ่าน : 36)
ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ ...
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกัน  (อ่าน : 40)
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกัน ...
โครงการ bic cleaning day 63  (อ่าน : 35)
โครงการ bic cleaning day 63 ...
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคำอาฮวน ออกสุ่มเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่  (อ่าน : 49)
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคำอาฮวน ออกสุ่มเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ ...
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563  (อ่าน : 5)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6 1 63  (อ่าน : 147)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงปม.2563 นมโรงเรียน  (อ่าน : 144)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ  (อ่าน : 211)
ประกาศการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563  (อ่าน : 145)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2562(M62060011166)  (อ่าน : 153)
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฌาปณสถานบ้านหนองแต้หมู่ 11  (อ่าน : 4)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฌาปณสถานบ้านโนนสะอาดหมู่ 7  (อ่าน : 4)
ขอความอนุเคราะห์ระะชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และอื่นๆ  (อ่าน : 87)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ  (อ่าน : 91)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563  (อ่าน : 101)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านโค้งสำราญ หมู่ 10  (อ่าน : 155)
 
  ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างฌาปนสถานบ้านโนนสะอาดหมู่ 11  (อ่าน : 16)
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างฌาปนสถานบ้านโนนสะอาดหมู่ 7  (อ่าน : 13)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สินระยะที่2ปี2563  (อ่าน : 14)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านหนองแต้ หมู่ 11  (อ่าน : 24)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านโนนสะอาด หมู่ 7  (อ่าน : 19)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำหอถังสูง ม.11  (อ่าน : 11)
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง  (อ่าน : 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3รายการ  (อ่าน : 7)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  (อ่าน : 9)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น  (อ่าน : 5)
ประกาศผฝู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องพ่นดับไฟป่า  (อ่าน : 6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารประกอบอาหารกลางวันศูฯย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2563  (อ่าน : 3)
 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่4  (อ่าน : 3)
ประกาศผูลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ( เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563 )  (อ่าน : 49)
ประกาศผูลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ( มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563 )  (อ่าน : 40)
ประกาศผูลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง ธันวาคม 2562 )  (อ่าน : 104)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน2562)  (อ่าน : 137)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562)  (อ่าน : 143)
 
  ตารางแสดงวงเงิน
ตารางแสดงวปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านหนองแต้  (อ่าน : 18)
ตารางแสดงวปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านโนนสะอาด  (อ่าน : 17)
ตารางวงเงินงานจัดทำแผนที่ภาษีระยะที่2ปี2563  (อ่าน : 16)
ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างรั้วศูนย์พํมยาเด็กเล็กบ้านคำอาฮวน  (อ่าน : 13)
ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (อ่าน : 13)
ตารางวงแสดงวงเงินซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2563  (อ่าน : 40)
 
  สัญญาจ้าง/ซื้อ
สัญญาจ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  (อ่าน : 3)
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมืองบ่าหมู่ 2  (อ่าน : 10)
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรานอ้นหมู่ 13  (อ่าน : 10)
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด  (อ่าน : 8)
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูงหมู่8  (อ่าน : 11)
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมกั้นห้องสมาชิกสภาเทศบาล  (อ่าน : 8)
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน2563  (อ่าน : 4)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2563  (อ่าน : 22)
สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563  (อ่าน : 29)
สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563  (อ่าน : 52)
สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563  (อ่าน : 92)
สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563  (อ่าน : 73)
 
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  (อ่าน : 170)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560  (อ่าน : 148)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559  (อ่าน : 480)
 
  การเผยแพร่กิจกรรมการป้องกันการทุจริต
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริต  (อ่าน : 84)
รู้ก่อนเกิดเหตุ ยับยั้งก่อนเสียหาย ลดอุปสรรค เพิ่มความโปร่งใส การบริการภาครัฐ ...
  กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต  (อ่าน : 232)
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลร่วมกัน หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต..พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ...
เทศบาลตำบลคำอาฮวนถวายเทียนพรรษา  (อ่าน : 407)
เทศบาลตำบลคำอาฮวนถวายเทียนพรรษา ...
เข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์แรกของเดือน  (อ่าน : 572)
เข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ...
ร่วมด้วยช่วยกัน สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  (อ่าน : 437)
การประชุมประจำเดือน  (อ่าน : 402)
ทำบุญตักบาตร  (อ่าน : 438)
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบควบคุมอาคาร-ฉบับUpdate2558  (อ่าน : 150)
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  (อ่าน : 150)
บำเหน็จบำนาญข้าราชการสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐  (อ่าน : 152)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548  (อ่าน : 142)
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542  (อ่าน : 142)
กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐  (อ่าน : 174)
 
  ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า บ้านคำเขือง หมู่ที่ 3  (อ่าน : 1,962)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า บ้านคำเขือง หมู่ที่ 3 ...
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าย้อมครามและแปรรูป บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9  (อ่าน : 5,266)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าย้อมครามและแปรรูป บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9 ...
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจไม้กวาด บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10  (อ่าน : 1,429)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจไม้กวาด บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 ...
 
  สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน
สวนน้ำมั่งคั่งเวิลด์  (อ่าน : 3,896)
สวนน้ำมั่งคั่งเวิลด์ ...
ไร่ภาสทอง  (อ่าน : 2,563)
ไร่ภาสทอง ...
อุทยานวัดบุปผาธรรม  (อ่าน : 1,839)
อุทยานวัดบุปผาธรรม ...
อุทยานภูศรีแก้ว  (อ่าน : 1,990)
อุทยานภูศรีแก้ว ...
อุทยานภูหินขัน  (อ่าน : 1,765)
อุทยานภูหินขัน ...
 
  ข่าวรับสมัครงาน
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี2564  (อ่าน : 10)
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี2564 ...
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  (อ่าน : 28)
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ...
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  (อ่าน : 30)
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ...
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  (อ่าน : 23)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ...
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็๋นพนักงานจ้าง  (อ่าน : 403)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็๋นพนักงานจ้าง ...
 

ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เวทีจัดการความรู้ “สุขภาวะชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ท้องถิ่นน่าอยู่“
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....