การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์จำนวน 13 รายการ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าครามหมู่12ซอยบ้านยายปอน พันคูณ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่14คุ้มนาพาโชค       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่11สายทางหน้าวัดหนองแต้       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรานอ้นหมู่4 ป่าช้าถึงชุมชนหนองบัว       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงมันหมู่5 บ้านนางเนินถึงสามแยกคำเขือง       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำอาฮวนหมู่1คำอาฮวนคำเม็ก       สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  153
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  7,759
  เยี่ยมชมปีนี้ :  7,759
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  797,553
  IP :  3.239.40.250
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2564  (อ่าน : 18)
ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2564 ...
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลคำอาฮวน ภ.ด.ส.3  (อ่าน : 20)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลคำอาฮวน ภ.ด.ส.3 ...
ประกาศรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2564  (อ่าน : 15)
ประกาศรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2564 ...
แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี  (อ่าน : 30)
แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ...
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  (อ่าน : 40)
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ...
อัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  (อ่าน : 44)
อัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ...
 
  ข่าวกิจกรรม
จุดตรวจปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่  (อ่าน : 35)
จุดตรวจปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ...
ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน : 100)
ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ...
เวทีจัดการความรู้ “สุขภาวะชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ท้องถิ่นน่าอยู่“  (อ่าน : 106)
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ร่วมเวทีจัดการความรู้ “สุขภาวะชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ท้องถิ่นน่าอยู่“ พร้อมลงนาม MOU เป็นเครือข่าย ศูนย์จัดการเครื ...
ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่  (อ่าน : 174)
ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ ...
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกัน  (อ่าน : 123)
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกัน ...
โครงการ bic cleaning day 63  (อ่าน : 155)
โครงการ bic cleaning day 63 ...
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุแบบผด.5ปีงบประมาณ2564  (อ่าน : 58)
แผนการจัดหาพัสดุแบบผด.2ปีงบประมาณ2564  (อ่าน : 62)
แผนการจัดหาพัสดุแบบผด.1ปีงบประมาณ2564  (อ่าน : 53)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564  (อ่าน : 50)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563  (อ่าน : 60)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6 1 63  (อ่าน : 228)
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฌาปณสถานบ้านหนองแต้หมู่ 11  (อ่าน : 71)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฌาปณสถานบ้านโนนสะอาดหมู่ 7  (อ่าน : 65)
ขอความอนุเคราะห์ระะชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และอื่นๆ  (อ่าน : 151)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ  (อ่าน : 159)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563  (อ่าน : 168)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านโค้งสำราญ หมู่ 10  (อ่าน : 225)
 
  ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างฌาปนสถานบ้านโนนสะอาดหมู่ 11  (อ่าน : 68)
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างฌาปนสถานบ้านโนนสะอาดหมู่ 7  (อ่าน : 65)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สินระยะที่2ปี2563  (อ่าน : 65)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านหนองแต้ หมู่ 11  (อ่าน : 83)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านโนนสะอาด หมู่ 7  (อ่าน : 73)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำหอถังสูง ม.11  (อ่าน : 68)
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์จำนวน 13 รายการ  (อ่าน : 5)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่11สายทางหน้าวัดหนองแต้  (อ่าน : 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  (อ่าน : 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุุกขยะ-ทะเบียน 80 6601  (อ่าน : 5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กข8972 มุกดาหาร  (อ่าน : 6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลางก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่1สายทางคำอาฮวนคำเม็ก  (อ่าน : 4)
 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ลดการเผาในที่โล่งปี2564  (อ่าน : 16)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่4  (อ่าน : 53)
ประกาศผูลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ( เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563 )  (อ่าน : 124)
ประกาศผูลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ( มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563 )  (อ่าน : 106)
ประกาศผูลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง ธันวาคม 2562 )  (อ่าน : 166)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน2562)  (อ่าน : 214)
 
  ตารางแสดงวงเงิน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่1สายทางคำอาฮวนคำเม็ก  (อ่าน : 27)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ ที่11หน้าวัดหนองแต้  (อ่าน : 26)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4ป่าช้าชุมชนหนองบัว  (อ่าน : 21)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางก่อสร้างคอนกรีตเสริมหมู่ที่ 5บ้านนางนิลไปสามแยกคำเขือง  (อ่าน : 22)
ตารางวงเงินงบประมาณราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่12บ้านยายปอน  (อ่าน : 25)
ตารางแสดงวปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านหนองแต้  (อ่าน : 71)
 
  สัญญาจ้าง/ซื้อ
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าครามหมู่12ซอยบ้านยายปอน พันคูณ  (อ่าน : 4)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่14คุ้มนาพาโชค  (อ่าน : 5)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรานอ้นหมู่4 ป่าช้าถึงชุมชนหนองบัว  (อ่าน : 4)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงมันหมู่5 บ้านนางเนินถึงสามแยกคำเขือง  (อ่าน : 4)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำอาฮวนหมู่1คำอาฮวนคำเม็ก  (อ่าน : 4)
สัญญาจ้างก่อสร้างฌาปนสถานบ้านหนองแต้หมู่11  (อ่าน : 29)
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2563  (อ่าน : 4)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตุลาคม2563  (อ่าน : 62)
รายการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน2563  (อ่าน : 59)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2563  (อ่าน : 80)
สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563  (อ่าน : 101)
สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563  (อ่าน : 119)
 
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  (อ่าน : 242)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560  (อ่าน : 208)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559  (อ่าน : 590)
 
  การเผยแพร่กิจกรรมการป้องกันการทุจริต
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริต  (อ่าน : 244)
รู้ก่อนเกิดเหตุ ยับยั้งก่อนเสียหาย ลดอุปสรรค เพิ่มความโปร่งใส การบริการภาครัฐ ...
  กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต  (อ่าน : 323)
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลร่วมกัน หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต..พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ...
เทศบาลตำบลคำอาฮวนถวายเทียนพรรษา  (อ่าน : 510)
เทศบาลตำบลคำอาฮวนถวายเทียนพรรษา ...
เข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์แรกของเดือน  (อ่าน : 711)
เข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ...
ร่วมด้วยช่วยกัน สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  (อ่าน : 561)
การประชุมประจำเดือน  (อ่าน : 491)
ทำบุญตักบาตร  (อ่าน : 576)
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบควบคุมอาคาร-ฉบับUpdate2558  (อ่าน : 207)
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  (อ่าน : 207)
บำเหน็จบำนาญข้าราชการสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐  (อ่าน : 209)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548  (อ่าน : 203)
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542  (อ่าน : 208)
กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐  (อ่าน : 229)
 
  ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า บ้านคำเขือง หมู่ที่ 3  (อ่าน : 2,091)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า บ้านคำเขือง หมู่ที่ 3 ...
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าย้อมครามและแปรรูป บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9  (อ่าน : 5,541)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าย้อมครามและแปรรูป บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9 ...
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจไม้กวาด บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10  (อ่าน : 1,628)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจไม้กวาด บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 ...
 
  สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน
สวนน้ำมั่งคั่งเวิลด์  (อ่าน : 4,097)
สวนน้ำมั่งคั่งเวิลด์ ...
ไร่ภาสทอง  (อ่าน : 2,858)
ไร่ภาสทอง ...
อุทยานวัดบุปผาธรรม  (อ่าน : 1,993)
อุทยานวัดบุปผาธรรม ...
อุทยานภูศรีแก้ว  (อ่าน : 2,148)
อุทยานภูศรีแก้ว ...
อุทยานภูหินขัน  (อ่าน : 1,928)
อุทยานภูหินขัน ...
 
  ข่าวรับสมัครงาน
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  (อ่าน : 8)
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ...
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี2564  (อ่าน : 67)
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี2564 ...
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  (อ่าน : 83)
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ...
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  (อ่าน : 85)
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ...
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  (อ่าน : 90)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ...
 

จุดตรวจปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
การปรับเบี้ยความพิการ
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....