สัญญาซื้อขายรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(ดีเซล) 6 ล้อ 6ตัน       สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง มห.3083 คำเม็ก-โนนสะอาด       บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย       ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ       ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิดทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง มห3083 บ้านคำเม็ก หมู่ 6 - บ้านโนนสะอาด หมู่ 7       แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2560       แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2560       แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2560       ประกาศวัน เวลา และสถานที่,เงื่อนไข(รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ฯ)       ประกาศวัน เวลา และสถานที่,เงื่อนไข(ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก ม.6 - ม.7)     
  สำนัก/กอง
  สภา
  ผู้บริหาร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
  โครงสร้างส่วนราชการกองคลัง
  โครงสร้างส่วนราชการกองช่าง
  โครงสร้างส่วนราชการกองวิชาการและแผนงาน
  โครงสร้างส่วนราชการกองสวัสดิการสังคม
  เมนูย่อย
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  คณะผูบริหารเทศบาล
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดัชนีรวม มาตรา 7
  ดัชนีรวม มาตรา 9
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  มติคณะรัฐมนตรี
  สัญญาอื่นๆ
  เอกสารอื่นๆ
  หนังสือที่เกี่ยวข้อง
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  การบริการชำระภาษี
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  19
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,285
  เยี่ยมชมปีนี้ :  30,431
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  302,115
  IP :  54.158.21.160
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวประชาสัมพันธ์
บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย (อ่าน : 7)
บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ...
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ปีงบประมาณ 2560 (อ่าน : 66)
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ปีงบประมาณ 2560 ...
ส.ป.ก มุกดาหาร มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (อ่าน : 216)
ส.ป.ก มุกดาหาร มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ...
ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน : 221)
ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ...
มอบโล่รางวัลให้หน่วยงาน ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงคิดเป็นร้อยละมากที่สุด ในวันที่ 7 สิหาคม 2559 (อ่าน : 257)
มอบโล่รางวัลให้หน่วยงาน ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงคิดเป็นร้อยละมากที่สุด ในวันที่ 7 สิหาคม 2559 ...
 
  ข่าวกิจกรรม
โครงการค่ายพัฒนาไทยห่างไกลยาเสพติด (อ่าน : 30)
โครงการค่ายพัฒนาไทยห่างไกลยาเสพติด ...
จัดโครงการพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (อ่าน : 14)
จัดโครงการพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ...
มอบบ้านนายศักดิ์ชัย ไชยยายงค์ (อ่าน : 21)
มอบบ้านนายศักดิ์ชัย ไชยยายงค์ ...
ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายผลกระทบจากพายุเซินกาที่ผ่านมา (อ่าน : 29)
ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายผลกระทบจากพายุเซินกาที่ผ่านมา ...
โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูพาน (อ่าน : 47)
โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูพาน ...
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาซื้อขายรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(ดีเซล) 6 ล้อ 6ตัน (อ่าน : 22)
สัญญาซื้อขายรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(ดีเซล) 6 ล้อ 6ตัน ...
สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง มห.3083 คำเม็ก-โนนสะอาด (อ่าน : 5)
สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง มห.3083 คำเม็ก-โนนสะอาด ...
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (อ่าน : 25)
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ...
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิดทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง มห3083 บ้านคำเม็ก หมู่ 6 - บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 (อ่าน : 26)
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิดทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง มห3083 บ้านคำเม็ก หมู่ 6 - บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 ...
ประกาศวัน เวลา และสถานที่,เงื่อนไข(รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ฯ) (อ่าน : 22)
ประกาศวัน เวลา และสถานที่,เงื่อนไข(รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ฯ) ...
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2560 (อ่าน : 21)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2560 (อ่าน : 19)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2560 (อ่าน : 21)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560  (อ่าน : 70)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560  (อ่าน : 46)
 
  เงินงบประมาณและราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงาน (อ่าน : 28)
ปร.4 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงาน (อ่าน : 25)
ปร.5 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงาน (อ่าน : 27)
ปร.5 ซ่อมสร้างแอลฟัลติก ม.6 - ม.7 (อ่าน : 34)
ปร.4 ซ่อมสร้างคำเม็กผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีต ม.6- ม.7 (อ่าน : 34)
 
  แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน : 77)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (อ่าน : 79)
แบบ ผด.5 ปี 60 (อ่าน : 52)
แบบ ผด 2 ปี 60 (อ่าน : 77)
แบบ ผด 1 ปี 60 (อ่าน : 104)
 
  มติคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรี 25/04/60  (อ่าน : 54)
มติคณะรัฐมนตรี 18/04/60  (อ่าน : 48)
มติคณะรัฐมนตรี 11/04/60 (อ่าน : 55)
มติคณะรัฐมนตรี 28/03/60 (อ่าน : 49)
มติคณะรัฐมนตรี 21/03/60 (อ่าน : 45)
 
  คุ่มือสำหรับประชาชน
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 149)
การแจ้งถมดิน (อ่าน : 133)
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 116)
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 112)
การแจ้งขุดดิน (อ่าน : 125)
 
  รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น (อ่าน : 109)
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ...
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง (อ่าน : 95)
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ...
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น (อ่าน : 130)
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ...
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย (อ่าน : 99)
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย ...
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต (อ่าน : 134)
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต ...
 
  ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า บ้านคำเขือง หมู่ที่ 3 (อ่าน : 48)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า บ้านคำเขือง หมู่ที่ 3 ...
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าย้อมครามและแปรรูป บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9 (อ่าน : 65)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าย้อมครามและแปรรูป บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9 ...
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจไม้กวาด บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 (อ่าน : 52)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจไม้กวาด บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 ...
 
  สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน
สวนน้ำมั่งคั่งเวิลด์ (อ่าน : 74)
สวนน้ำมั่งคั่งเวิลด์ ...
ไร่ภาสทอง (อ่าน : 55)
ไร่ภาสทอง ...
อุทยานวัดบุปผาธรรม (อ่าน : 257)
อุทยานวัดบุปผาธรรม ...
อุทยานภูศรีแก้ว (อ่าน : 283)
อุทยานภูศรีแก้ว ...
อุทยานภูหินขัน (อ่าน : 278)
อุทยานภูหินขัน ...
 
  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (อ่าน : 78)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ...
ประกาศรายชื่อ (อ่าน : 92)
ประกาศรายชื่อ ...
ประกาศสถานที่วันเวลาสอบคัดเลือก (อ่าน : 79)
ประกาศสถานที่วันเวลาสอบคัดเลือก ...
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารประกาศรับสมัคร (อ่าน : 84)
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารประกาศรับสมัคร ...
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารผนวก-กข (อ่าน : 84)
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารผนวก-กข ...
 
  ประชาคมอาเซียน
แนวโน้มธุรกิจที่ไปได้ดี SMEs 8 กลุ่ม  (อ่าน : 466)
จุดแข็ง-จุดอ่อน ของประเทศต่างๆใน AEC  (อ่าน : 474)
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ (อ่าน : 440)
ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (อ่าน : 481)
 
  เกร็ดความรู้
เชื่อไวรัส ซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย (อ่าน : 62)
เชื่อไวรัส ซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย ...
ไข้เลือกออก (อ่าน : 58)
ไข้เลือกออก ...
เอดส์ (อ่าน : 665)
เอดส์ ...
เชื้อโรคอีโบลา (อ่าน : 223)
เชื้อโรคอีโบลา ...
โรคมือ เท้า ปาก (อ่าน : 560)
โรคมือ เท้า ปาก ...
 

โครงการค่ายพัฒนาไทยห่างไกลยาเสพติด
จัดโครงการพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....