ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบสถ.ศพด.1 แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศิลา       ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศิลา       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดแนบ)       แผนภาพขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสูบและกำจัดสิ่งปฏิกูลบ่อเกรอะบ่อซึม       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตรายาง (รายละเอียดเเนบ)       เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แบบสถ.ศพด.1) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศิลา ตำบลคำอาฮวน       การจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แบบสถ.ศพด.1)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศิลา ตำบลคำอาฮวน       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สถ.ศพด.1) บ้านเหล่าคราม ม.9       เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แบบสถ.ศพด.1))     
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ด้านสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  นโยบายของผู้บริหาร
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  สำนัก/กอง
  ผู้บริหาร
  สภา
  สำนักปลัด
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่าง
  กองคลัง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
  โครงสร้างส่วนราชการกองคลัง
  โครงสร้างส่วนราชการกองช่าง
  โครงสร้างส่วนราชการกองวิชาการและแผนงาน
  โครงสร้างส่วนราชการกองสวัสดิการสังคม
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดัชนีรวม มาตรา 7
  ดัชนีรวม มาตรา 9
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  มติคณะรัฐมนตรี
  สัญญาอื่นๆ
  เอกสารอื่นๆ
  หนังสือที่เกี่ยวข้อง
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  การบริการชำระภาษี
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  236
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  7,178
  เยี่ยมชมปีนี้ :  46,886
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  318,564
  IP :  54.224.18.114
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนภาพขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผน (อ่าน : 4)
แผนภาพขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผน ...
เตือนภัยอันตราย จากพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ (อ่าน : 20)
เตือนภัยอันตราย จากพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ...
บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย (อ่าน : 55)
บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ...
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ปีงบประมาณ 2560 (อ่าน : 125)
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ปีงบประมาณ 2560 ...
ส.ป.ก มุกดาหาร มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (อ่าน : 259)
ส.ป.ก มุกดาหาร มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ...
 
  ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมการแปรรูปเห็ดนางฟ้า (อ่าน : 9)
โครงการอบรมการแปรรูปเห็ดนางฟ้า ...
โครงการค่ายพัฒนาไทยห่างไกลยาเสพติด (อ่าน : 75)
โครงการค่ายพัฒนาไทยห่างไกลยาเสพติด ...
จัดโครงการพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (อ่าน : 63)
จัดโครงการพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ...
มอบบ้านนายศักดิ์ชัย ไชยยายงค์ (อ่าน : 70)
มอบบ้านนายศักดิ์ชัย ไชยยายงค์ ...
ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายผลกระทบจากพายุเซินกาที่ผ่านมา (อ่าน : 70)
ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายผลกระทบจากพายุเซินกาที่ผ่านมา ...
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบสถ.ศพด.1 แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศิลา (อ่าน : 5)
ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบสถ.ศพด.1 แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศิลา ...
ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศิลา (อ่าน : 3)
ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศิลา ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดแนบ) (อ่าน : 3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดแนบ) ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสูบและกำจัดสิ่งปฏิกูลบ่อเกรอะบ่อซึม (อ่าน : 3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสูบและกำจัดสิ่งปฏิกูลบ่อเกรอะบ่อซึม ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตรายาง (รายละเอียดเเนบ) (อ่าน : 3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตรายาง (รายละเอียดเเนบ) ...
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 (อ่าน : 28)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 (อ่าน : 22)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2560 (อ่าน : 23)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2560 (อ่าน : 22)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2560 (อ่าน : 42)
 
  เงินงบประมาณและราคากลางงานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สถ.ศพด.1) บ้านเหล่าคราม ม.9 (อ่าน : 10)
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (อ่าน : 14)
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (อ่าน : 11)
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (อ่าน : 12)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงาน (อ่าน : 42)
 
  แผนการจัดหาพัสดุ
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แบบสถ.ศพด.1)) (อ่าน : 10)
เรื่อง เปลี่ยนเเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1)) (อ่าน : 14)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน : 96)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (อ่าน : 95)
แบบ ผด.5 ปี 60 (อ่าน : 70)
 
  มติคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรี 25/04/60  (อ่าน : 64)
มติคณะรัฐมนตรี 18/04/60  (อ่าน : 65)
มติคณะรัฐมนตรี 11/04/60 (อ่าน : 68)
มติคณะรัฐมนตรี 28/03/60 (อ่าน : 61)
มติคณะรัฐมนตรี 21/03/60 (อ่าน : 56)
 
  คุ่มือสำหรับประชาชน
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 161)
การแจ้งถมดิน (อ่าน : 147)
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 131)
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 122)
การแจ้งขุดดิน (อ่าน : 134)
 
  รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น (อ่าน : 122)
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ...
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง (อ่าน : 109)
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ...
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น (อ่าน : 142)
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ...
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย (อ่าน : 111)
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย ...
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต (อ่าน : 150)
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต ...
 
  ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า บ้านคำเขือง หมู่ที่ 3 (อ่าน : 94)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า บ้านคำเขือง หมู่ที่ 3 ...
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าย้อมครามและแปรรูป บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9 (อ่าน : 1,242)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าย้อมครามและแปรรูป บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9 ...
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจไม้กวาด บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 (อ่าน : 109)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจไม้กวาด บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 ...
 
  สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน
สวนน้ำมั่งคั่งเวิลด์ (อ่าน : 458)
สวนน้ำมั่งคั่งเวิลด์ ...
ไร่ภาสทอง (อ่าน : 95)
ไร่ภาสทอง ...
อุทยานวัดบุปผาธรรม (อ่าน : 325)
อุทยานวัดบุปผาธรรม ...
อุทยานภูศรีแก้ว (อ่าน : 400)
อุทยานภูศรีแก้ว ...
อุทยานภูหินขัน (อ่าน : 329)
อุทยานภูหินขัน ...
 
  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็๋นพนักงานจ้าง (อ่าน : 21)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็๋นพนักงานจ้าง ...
ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน : 18)
ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ...
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่งพนักงานจ้าง (อ่าน : 28)
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่งพนักงานจ้าง ...
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (อ่าน : 91)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ...
ประกาศรายชื่อ (อ่าน : 108)
ประกาศรายชื่อ ...
 
  ประชาคมอาเซียน
แนวโน้มธุรกิจที่ไปได้ดี SMEs 8 กลุ่ม  (อ่าน : 507)
จุดแข็ง-จุดอ่อน ของประเทศต่างๆใน AEC  (อ่าน : 514)
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ (อ่าน : 479)
ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (อ่าน : 527)
 
  เกร็ดความรู้
เชื่อไวรัส ซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย (อ่าน : 73)
เชื่อไวรัส ซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย ...
ไข้เลือกออก (อ่าน : 71)
ไข้เลือกออก ...
เอดส์ (อ่าน : 708)
เอดส์ ...
เชื้อโรคอีโบลา (อ่าน : 238)
เชื้อโรคอีโบลา ...
โรคมือ เท้า ปาก (อ่าน : 617)
โรคมือ เท้า ปาก ...
 

โครงการอบรมการแปรรูปเห็ดนางฟ้า
โครงการค่ายพัฒนาไทยห่างไกลยาเสพติด
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....