ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการศึกมวยไทยฯครั้งที่ 2        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลัยดอกไม้,ช่อดอกไม้สดติดหน้าอก,ชุดดอกไม้สดตั้งโต๊ะ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ น้ำดื่ม และอาหารว่าง ตามโครงการศึกมวยไทย ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลคำอาฮวน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการศึกมวยไทย ครั้งที่ 2       โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา ณ รร.บ้านเหล่าคราม       โครงการศึกมวยไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวครั้งที่ 2       ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาจัดการแข่งขันชกมวยไทย ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลคำอาฮวน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการแข่งขันชกมวย ตามโครงการศึกมวยไทย เพื่อสงเสริมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2       การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน       การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ด้านสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  นโยบายของผู้บริหาร
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  สำนัก/กอง
  ผู้บริหาร
  สภา
  สำนักปลัด
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่าง
  กองคลัง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
  โครงสร้างส่วนราชการกองคลัง
  โครงสร้างส่วนราชการกองช่าง
  โครงสร้างส่วนราชการกองวิชาการและแผนงาน
  โครงสร้างส่วนราชการกองสวัสดิการสังคม
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดัชนีรวม มาตรา 7
  ดัชนีรวม มาตรา 9
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  มติคณะรัฐมนตรี
  สัญญาอื่นๆ
  เอกสารอื่นๆ
  หนังสือที่เกี่ยวข้อง
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  การบริการชำระภาษี
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  31
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  8,799
  เยี่ยมชมปีนี้ :  18,138
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  345,775
  IP :  54.90.202.184
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศึกมวยไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวครั้งที่ 2 (อ่าน : 22)
โครงการศึกมวยไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวครั้งที่ 2 ...
แผนภาพขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผน (อ่าน : 45)
แผนภาพขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผน ...
เตือนภัยอันตราย จากพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ (อ่าน : 124)
เตือนภัยอันตราย จากพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ...
บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย (อ่าน : 192)
บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ...
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ปีงบประมาณ 2560 (อ่าน : 239)
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ปีงบประมาณ 2560 ...
 
  ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา ณ รร.บ้านเหล่าคราม (อ่าน : 10)
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา ณ รร.บ้านเหล่าคราม ...
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ งดเผาตอซังฟางข้าว (อ่าน : 12)
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ งดเผาตอซังฟางข้าว ...
ออกบริการรับซื้อขยะรีไซเคิล กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล (อ่าน : 33)
ออกบริการรับซื้อขยะรีไซเคิล กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล ...
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน : 86)
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2561 ...
ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตองรองนายกรัฐมนตรี (อ่าน : 71)
ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตองรองนายกรัฐมนตรี ...
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการศึกมวยไทยฯครั้งที่ 2  (อ่าน : 9)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการศึกมวยไทยฯครั้งที่ 2 ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลัยดอกไม้,ช่อดอกไม้สดติดหน้าอก,ชุดดอกไม้สดตั้งโต๊ะ (อ่าน : 10)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลัยดอกไม้,ช่อดอกไม้สดติดหน้าอก,ชุดดอกไม้สดตั้งโต๊ะ ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ น้ำดื่ม และอาหารว่าง ตามโครงการศึกมวยไทย ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลคำอาฮวน (อ่าน : 9)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ น้ำดื่ม และอาหารว่าง ตามโครงการศึกมวยไทย ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลคำอาฮวน ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการศึกมวยไทย ครั้งที่ 2 (อ่าน : 10)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการศึกมวยไทย ครั้งที่ 2 ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการแข่งขันชกมวย ตามโครงการศึกมวยไทย เพื่อสงเสริมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 (อ่าน : 6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการแข่งขันชกมวย ตามโครงการศึกมวยไทย เพื่อสงเสริมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 ...
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 (อ่าน : 57)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 (อ่าน : 58)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2560 (อ่าน : 55)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2560 (อ่าน : 54)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2560 (อ่าน : 75)
 
  เงินงบประมาณและราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาจัดการแข่งขันชกมวยไทย ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลคำอาฮวน (อ่าน : 6)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สถ.ศพด.1) บ้านเหล่าคราม ม.9 (อ่าน : 44)
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (อ่าน : 43)
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (อ่าน : 42)
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (อ่าน : 41)
 
  แผนการจัดหาพัสดุ
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แบบสถ.ศพด.1)) (อ่าน : 44)
เรื่อง เปลี่ยนเเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1)) (อ่าน : 42)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน : 128)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (อ่าน : 128)
แบบ ผด.5 ปี 60 (อ่าน : 101)
 
  มติคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรี 25/04/60  (อ่าน : 95)
มติคณะรัฐมนตรี 18/04/60  (อ่าน : 98)
มติคณะรัฐมนตรี 11/04/60 (อ่าน : 101)
มติคณะรัฐมนตรี 28/03/60 (อ่าน : 95)
มติคณะรัฐมนตรี 21/03/60 (อ่าน : 88)
 
  คุ่มือสำหรับประชาชน
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 195)
การแจ้งถมดิน (อ่าน : 180)
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 166)
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 159)
การแจ้งขุดดิน (อ่าน : 172)
 
  รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น (อ่าน : 151)
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ...
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง (อ่าน : 139)
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ...
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น (อ่าน : 174)
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ...
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย (อ่าน : 143)
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย ...
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต (อ่าน : 183)
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต ...
 
  ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า บ้านคำเขือง หมู่ที่ 3 (อ่าน : 202)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า บ้านคำเขือง หมู่ที่ 3 ...
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าย้อมครามและแปรรูป บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9 (อ่าน : 1,797)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าย้อมครามและแปรรูป บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9 ...
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจไม้กวาด บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 (อ่าน : 219)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจไม้กวาด บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 ...
 
  สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน
สวนน้ำมั่งคั่งเวิลด์ (อ่าน : 786)
สวนน้ำมั่งคั่งเวิลด์ ...
ไร่ภาสทอง (อ่าน : 256)
ไร่ภาสทอง ...
อุทยานวัดบุปผาธรรม (อ่าน : 433)
อุทยานวัดบุปผาธรรม ...
อุทยานภูศรีแก้ว (อ่าน : 556)
อุทยานภูศรีแก้ว ...
อุทยานภูหินขัน (อ่าน : 437)
อุทยานภูหินขัน ...
 
  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็๋นพนักงานจ้าง (อ่าน : 51)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็๋นพนักงานจ้าง ...
ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน : 48)
ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ...
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่งพนักงานจ้าง (อ่าน : 62)
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่งพนักงานจ้าง ...
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (อ่าน : 122)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ...
ประกาศรายชื่อ (อ่าน : 142)
ประกาศรายชื่อ ...
 
  ประชาคมอาเซียน
แนวโน้มธุรกิจที่ไปได้ดี SMEs 8 กลุ่ม  (อ่าน : 612)
จุดแข็ง-จุดอ่อน ของประเทศต่างๆใน AEC  (อ่าน : 610)
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ (อ่าน : 559)
ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (อ่าน : 636)
 
  เกร็ดความรู้
เชื่อไวรัส ซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย (อ่าน : 106)
เชื่อไวรัส ซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย ...
ไข้เลือกออก (อ่าน : 103)
ไข้เลือกออก ...
เอดส์ (อ่าน : 818)
เอดส์ ...
เชื้อโรคอีโบลา (อ่าน : 273)
เชื้อโรคอีโบลา ...
โรคมือ เท้า ปาก (อ่าน : 734)
โรคมือ เท้า ปาก ...
 

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา ณ รร.บ้านเหล่าคราม
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ งดเผาตอซังฟางข้าว
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....